• EN
 • NL
 • Waarom

  We zien en begrijpen dat we in een andere sociale en economische omgeving leven dan 10 tot 20 jaar geleden. De volgende kernfactoren drijven de behoefte aan meer authentiek coachend leiderschap:

  De snelheid van verandering

  De snelheid van de verandering is nog nooit zo hoog geweest en zal zo hoog blijven. De digitale revolutie brengt banen en de manier van werken uit het verleden in gevaar, terwijl het nieuwe nog vaak ongekend is. De tijd dat de leider alles wist, gewoon de expert was waar je terecht kon voor advies en instructies, ligt achter ons.

  Verschillende nieuwe werkrelaties

  Vormen van samenwerking veranderen. Bij elkaar zitten van 9 tot 17 uur op een werkvloer met een controlerende baas vanuit een apart gesloten kantoor is of zal niet meer het model zijn. Flexibele werkrelaties en virtueel leiderschap vereisen dat je als leider anders moet 'managen' op 'output', gebaseerd op vertrouwde werkrelaties.

  Wereldwijde multiculturele werkomgeving

  Teams zijn en blijven vaak wereldwijd verspreid en er moet rekening worden gehouden met verschillende culturen (nationale, beroepsmatige en organisatorisch). Virtueel werken zal leiden tot de mogelijkheid om toegang te krijgen tot nieuwe markten, wat opnieuw de noodzaak van een hogere culturele intelligentie (CQ) benadrukt. Coachende leiders hebben een hoog CQ ontwikkeld doordat ze perspectief verruimend denken en zich vragend opstellen.

  De strijd om talent

  Afhankelijk van de sector/industrie is er sprake van een 'war on talent'. Talent is kritisch en kan kiezen. Hun leven is nu te leven. Nieuwe generaties collega's zijn veel meer gericht op autonomie en zullen zeker niet alleen blindelings de baas volgen omdat hij of zij de baas is. Mensen willen leiders die hen helpen om zich als persoon te ontwikkelen, niet alleen in een specifieke professionele aangelegenheid. Ze willen dat je als leider een inspirerend 'model' bent voor een 'pakket' aan vaardigheden, zowel op professioneel als op privé-niveau.

  Complexiteit van problemen, dilemma's en persoonlijke ontwikkeling

  Nieuwe succesvolle (coachende) leiders in een dergelijke omgeving zullen het faciliteringsproces tot het komen van passende antwoorden op complexe sociale, culturele, (bedrijfs)politieke problemen en dilemma's onder de knie krijgen. Zij zullen zich richten op de persoonlijke en professionele inclusie en effectiviteit van mensen (en hun gevoel van welzijn) in dergelijke processen.

  Coaching Leiderschap is de houding om al deze uitdagingen beter aan te pakken.

  + Vanuit het hart...

  Denk eens aan iemand in je leven die je 'overste', baas of leider was. Iemand voor wie je tot op de dag van vandaag goede herinneringen of zelfs een plekje in je hart bewaart omdat hij of zij je kon inspireren, stimuleren, je bepaalde inzichten geven die de loop van je leven positief hebben beïnvloed. Wat heeft die persoon gedaan of nagelaten?

  Je antwoorden zullen enkele kenmerken bevatten van waar het bij het coachend leiderschap om gaat.

  Coachende leiders hebben 'volgers'. Waar jij als coachend leider naartoe gaat, gaan zij misschien ook. Andere leiders hebben ‘ondergeschikten’, die in een organigram zijn opgenomen.


  Hoe

  Een coachingstraject begint met het verkennen van je eigen kracht, groeikansen en blinde vlekken. Specifieke gedragsdoelen voor je toekomstige groei als authentiek coachend leider, die je als leider echt zelf onderschrijft, worden vastgesteld.

  Ik pas het zogenaamde Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching® proces toe. Dit is een 6 tot 12 maanden durend Executive Coaching Programma met meerdere fasen. Het omvat een unieke gegarandeerde en meetbare aanpak van leiderschapsgroei.

  Het proces omvat een sterke nadruk op het uitvoeren van acties en het doorvoeren van veranderingen. Leiderschapsgroei heeft alleen echte waarde door het implementeren van verandering die wordt ondersteund, herkend en erkend door de belanghebbenden op de werkplek. Perceptie is hier de realiteit.

  De effectiviteit van Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching® is duidelijk aangetoond:

  • Dr. Marshall Goldsmith wordt over het algemeen gezien als 's werelds nr.1 Executive Coach. Zijn expertise, leiderschapscoaching-methodologie en gecertificeerde coachnetwerk wordt door Forbes, Thinkers 50, Wall Street Journal (WSJ) en andere gereputeerde wereldwijde bedrijfsorganisaties als 'wereldklasse' erkend.
  • Het Stakeholder Centered Coaching® programma omvat een Succesgarantie. Ons engagement is om leiders te ondersteunen om effectiever te worden in hun organisatie, wat wordt aangetoond in onze coachingtariefstructuur waar, onder voorwaarden, tot 100% van de coachingtarieven onderhevig zijn aan een meetbare groei in leiderschapseffectiviteit van de leiders, zoals beoordeeld door zijn/haar stakeholders. No growth, No Pay.

  Het programma omvat:

  • Doelstellingen en °360 stakeholder evaluaties
  • Creatie van een levensplan en het afstemmen van de bedrijfs-/beroepsvisie
  • Je kernovertuigingen en gedrags-mapping als coachend leider
  • Toelichtingen aan betrokken ‘stakeholders’ & interviews
  • Maandelijkse bilaterale coachingsessies (face-to-face & e-coaching)
  • Outdoor (wandel/natuur) coaching is altijd inbegrepen* gelet op de inspirerende kracht daarvan voor onze leiderschapsgroei (* indien fysiek mogelijk)
  • Je Integratieve Enneagram iEQ9® profiel (een persoonlijke ontdekking en diepgaand inzicht in je kernpersoonlijkheidskenmerken, je kernmotivaties, je verdedigingsmechanismen en je angsten)
  • Eigen lectuur & coaching evaluatie
  • Actieplannen & Monitoring trackers

  Adres

  Gooik, regio Brussel
  België

  Social media

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook
  • E-mail